Vodohospodářské stavby – Projekty rybníků, vodních nádrží, rekonstrukce a revitalizace vodních děl.

Vodohospodářské stavby – Projekční kancelář

Potřebujete projekt na nový rybník, o kterém dávno sníte? Rádi Vám poradíme, jak na to a veškerou projektovou dokumentaci zajistíme. Vyhotovíme studii či investiční záměr, projektovou dokumentaci pro územní řízení a projekt pro stavební povolení. Vše bude vyhotoveno dle platného stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, dokumentace bude vypracována a členěna podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. z 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 z 28. února 2013. Projekt pro stavební povolení u jednodušších staveb bude rovnou sloužit jako realizační dokumentace či připravíme dle platné vyhlášky 230/2012 dokumentaci zadávací.

Na začátku je ovšem nejdůležitější podrobně prozkoumat danou lokalitu a provést veškeré přípravné práce. Především pak dokonalé prozkoumání konfigurace terénu a hydrotechnické posouzení a celkové vhodnosti začlenění daného díla do okolní krajiny. Zkrátka, je-li pozemek dostatečně velký, má patřičný spád a je k dispozici dostatek vody.

Projekty vodních nádrží a rybníků jsou naší doménou, ale rovněž nabízíme veškeré projekční a inženýrské práce v celém oboru vodohospodářských staveb.

Nabízíme Vám tyto služby