Aktuální fotografie z realizací

Podivín mokřad – rok po realizaci

Vnorovy vodní tůň těsně po realizaci

Vnorovy vodní tůň 2 roky po realizaci

Buková nádrž a tůně

Buková nádrž

Buková poldr

Jaroměřice revitalizace

Jaroměřice revitalizace – vodní tůně

Ostrov u Macochy – přeliv

Radostice vodní nádrž

Radostice VN litorál

Vnorovy – revitalizace ramene Veličky

Ruda RN Koníkov

Charváty vodní nádrž

Sklené n. O. – retenční nádrž Slamák

Rybník Dubňany

Kořenec vodní nádrž

Vísky vodní tůně