Kontakt


Ing. Luděk Halaš

Ing. Luděk Halaš

Telefon: +420 736 647 273
Email: ludek.halas@gmail.com
Email: halaskancelar@seznam.czFirma je provozována fyzickou osobou na základě oprávnění k projektování – Osvědčení o autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby č.1003651 a Živnostenského listu pro projektovou činnost ve výstavbě vydaného magistrátem města Brna pod ev. č. 370200-68234-01 ze dne 22.12.1993.

IČ: 60365943
DIČ: CZ6805261166
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.183285095/0300
Datová schránka: 5dzrjmm