+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Projekty rybníku

Při každém novém návrhu rybníka či vodní nádrže si musíme nejprve rozmyslet zda-li do daného terénního profilu se nám hodí nádrž průtočná (většinou pouze s čelní hrází) či obtoková nebo zcela boční. Výhodou nádrží s čelní hrází je nižší spotřeba materiálu na stavbu hráze, daná zejména malou délkou hráze, a tím i nižšími náklady na celou investici.

Nevýhody nádrží s čelní hrází je, že veškeré průtoky vody procházejí prostorem nádrže. V období nižších průtoků je možno ze zásobního prostoru nádrže nalepšovat minimální průtoky pod nádrží, avšak při povodňových průtocích prochází veškerá voda nádrží a je zde nutnost návrhu bezpečnostního přelivu na vysokou hodnotu návrhového průtoku. To jednak zvyšuje investiční náklad a jednak mohutné objekty bezpečnostních přelivů nepůsobí v krajině esteticky.

Reference

Projekty