+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Projekty revitalizace vodních toků

Revitalizací vodních toků se označují stavební opatření, při nichž jsou technicky upravená koryta opět nahrazována přírodě bližšími koryty. Při revitalizacích ve volné krajině je snaha co nejvíce se přibližovat přírodním předlohám, tedy obnovovat v nivách širší potoční a říční pásy a v nich členitá koryta, mělká a průtokově málo kapacitní, podporující tlumivé rozlévání povodní do okolních niv. Revitalizace v zastavěných územích obnovují členitost koryt, při respektování požadavku protipovodňové ochrany stávající zástavby. Součástí revitalizací je obnova migrační prostupnosti potoků a řek pro vodní živočichy.