+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Projekty poldrů, akumulačních a retenčních nádrží

Navrhujeme v souladu s TNV 75 2415 suché nádrže, poldry a ostatní retenční a akumulační nádrže, posoudíme efektivitu výstavby poldru v dané lokalitě, navrhneme vhodnou velikost s ohledem na potřebu ochránit dané území před velkou vodou. V potřebné velikosti budou navrženy funkční objekty poldru (hráz, výpust, bezpečnostní přeliv) tak, aby celkové vynaložené náklady na stavbu byly optimální a odpovídaly požadavkům na ochranu před povodní.

Vybrané realizace