+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Projekty kanalizací a vodovodů

V rámci kanalizačních systémů nabízíme projekty gravitační i tlakové kanalizace, nebo kombinace včetně napojení na ČOV. Vypracování projektu oddílné i jednotné kanalizace včetně odlehčovacích komor a ostatních objektů stokové sítě.

Nabízíme projekty inženýrských sítí vodohospodářského charakteru, nové vodovodní i kanalizační systémy a jejich projekty na opravu či přeložku. Rovněž řešení zasíťování nových územních celků. Studie zásobování pitnou vodou i rozvody ZTI.