+420 736 647 273   |   ludek@ludekhalas.cz

Naše práce
Pasporty vodních děl

Stavební úřad může nařídit vlastníku stavby, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby v případech, kdy nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Pokud není nezbytné pořídit úplnou dokumentaci skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby).

Pro potřeby evidence a dodatečného povolení staveb provádíme zpracování pasportu veškerých vodních děl v souladu s platnou vyhláškou o dokumentaci staveb.

Vybrané realizace