Projekty kanalizací

Projekty kanalizací

V rámci kanalizačních systémů nabízíme projekty gravitační i tlakové kanalizace, nebo kombinace včetně napojení na ČOV. Vypracování projektu oddílné i jednotné kanalizace včetně odlehčovacích komor a ostatních objektů stokové sítě.