Projekty vodovodů

Projekty vodovodů

Nabízíme projekty inženýrských sítí vodohospodářského charakteru, nové vodovodní i kanalizační systémy a jejich projekty na opravu či přeložku. Rovněž řešení zasíťování nových územních celků. Studie zásobování pitnou vodou i rozvody ZTI.